Dịch của 出入证 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
出入证
Tiếng Trung phồn thể
出入證

Thứ tự nét cho 出入证

Ý nghĩa của 出入证

  1. vượt qua
    chūrùzhèng

Các ký tự liên quan đến 出入证:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc