Dịch của 出版界 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
出版界
Tiếng Trung phồn thể
出版界

Thứ tự nét cho 出版界

Ý nghĩa của 出版界

  1. ngành xuất bản
    chūbǎnjiè

Các ký tự liên quan đến 出版界:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc