Dịch của 出生前 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
出生前
Tiếng Trung phồn thể
出生前

Thứ tự nét cho 出生前

Ý nghĩa của 出生前

  1. tiền sản
    chūshēngqián

Các ký tự liên quan đến 出生前:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc