Dịch của 出租车招呼站 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
出租车招呼站
Tiếng Trung phồn thể
出租車招呼站

Thứ tự nét cho 出租车招呼站

Ý nghĩa của 出租车招呼站

  1. đón taxi
    chūzūchē zhāohuzhàn

Các ký tự liên quan đến 出租车招呼站:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc