Dịch của 出门看见喜鹊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
出门看见喜鹊
Tiếng Trung phồn thể
出門看見喜鵲

Thứ tự nét cho 出门看见喜鹊

Ý nghĩa của 出门看见喜鹊

  1. chūmén kànjiàn xǐquè

Các ký tự liên quan đến 出门看见喜鹊:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc