Dịch của 分类箱 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
分类箱
Tiếng Trung phồn thể
分類箱

Thứ tự nét cho 分类箱

Ý nghĩa của 分类箱

  1. đơn vị phân loại
    fēnlèixiāng

Các ký tự liên quan đến 分类箱:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc