Dịch của 切片的 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
切片的
Tiếng Trung phồn thể
切片的

Thứ tự nét cho 切片的

Ý nghĩa của 切片的

  1. phi lê
    qiēpiànde

Các ký tự liên quan đến 切片的:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc