Dịch của 切管机 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
切管机
Tiếng Trung phồn thể
切管機

Thứ tự nét cho 切管机

Ý nghĩa của 切管机

  1. máy cắt ống
    qiēguǎnjī

Các ký tự liên quan đến 切管机:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc