Dịch của 切肉刀 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
切肉刀
Tiếng Trung phồn thể
切肉刀

Thứ tự nét cho 切肉刀

Ý nghĩa của 切肉刀

  1. dao cạo râu
    qiēròudāo

Các ký tự liên quan đến 切肉刀:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc