Thứ tự nét

Ý nghĩa của 切

  1. cắt
    qiē
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

切得厚
qiè de hòu
cắt dày
切一块蛋糕
qiè yī kuài dàngāo
cắt một miếng bánh
切面包
qiē miànbāo
cắt bánh mì
用刀切
yòng dāo qiē
cắt bằng dao
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc