Dịch của 刑事责任能力 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
刑事责任能力
Tiếng Trung phồn thể
刑事責任能力

Thứ tự nét cho 刑事责任能力

Ý nghĩa của 刑事责任能力

  1. trách nhiệm hình sự
    xíngshì zérèn nénglì

Các ký tự liên quan đến 刑事责任能力:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc