Dịch của 列宁墓 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
列宁墓
Tiếng Trung phồn thể
列寧墓

Thứ tự nét cho 列宁墓

Ý nghĩa của 列宁墓

  1. Lăng Lênin
    Lièníng mù

Các ký tự liên quan đến 列宁墓:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc