Dịch của 初中生 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
初中生
Tiếng Trung phồn thể
初中生

Thứ tự nét cho 初中生

Ý nghĩa của 初中生

  1. học sinh trung học cơ sở
    chūzhōngshēng

Các ký tự liên quan đến 初中生:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc