Dịch của 初学者 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
初学者
Tiếng Trung phồn thể
初學者

Thứ tự nét cho 初学者

Ý nghĩa của 初学者

  1. người bắt đầu
    chūxuézhě

Các ký tự liên quan đến 初学者:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc