Thứ tự nét

Ý nghĩa của 判

  1. quyết định
    pàn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

判得公正
pàn dé gōngzhèng
đánh giá công bằng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc