Dịch của 利比亚 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
利比亚
Tiếng Trung phồn thể
利比亞

Thứ tự nét cho 利比亚

Ý nghĩa của 利比亚

  1. Libya
    Lìbǐyà

Các ký tự liên quan đến 利比亚:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc