Dịch của 制单证 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
制单证
Tiếng Trung phồn thể
制單證

Thứ tự nét cho 制单证

Ý nghĩa của 制单证

  1. chuẩn bị tài liệu
    zhì dānzhèng

Các ký tự liên quan đến 制单证:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc