Dịch của 刷卡机 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
刷卡机
Tiếng Trung phồn thể
刷卡機

Thứ tự nét cho 刷卡机

Ý nghĩa của 刷卡机

  1. máy đánh bài
    shuākǎjī

Các ký tự liên quan đến 刷卡机:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc