Dịch của 刷手机 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
刷手机
Tiếng Trung phồn thể
刷手機

Thứ tự nét cho 刷手机

Ý nghĩa của 刷手机

  1. sử dụng điện thoại
    shuā shǒujī

Các ký tự liên quan đến 刷手机:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc