Dịch của 剛剛好 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
剛剛好
Tiếng Trung phồn thể
剛剛好

Thứ tự nét cho 剛剛好

Ý nghĩa của 剛剛好

  1. một cách chính xác
    gānggāng hǎo

Các ký tự liên quan đến 剛剛好:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc