Dịch của 劣等品 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
劣等品
Tiếng Trung phồn thể
劣等品

Thứ tự nét cho 劣等品

Ý nghĩa của 劣等品

  1. sản phẩm kém
    lièděngpǐn

Các ký tự liên quan đến 劣等品:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc