Trang chủ>动物学

Tiếng Trung giản thể

动物学

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 动物学

  1. động vật học
    dòngwùxué
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

动物学中心
dòngwùxué zhōngxīn
trung tâm động vật học
灵长类动物学
língchánglèi dòngwùxué
linh trưởng học
从动物学的角度来说
cóng dòngwùxué de jiǎodù láishuō
từ quan điểm động vật học
动物学教授
dòngwùxué jiàoshòu
giáo sư động vật học

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc