动画片

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 动画片

  1. hoạt hình
    dònghuàpiàn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

教育动画片
jiàoyù dònghuàpiàn
phim hoạt hình giáo dục
喜欢看动画片
xǐhuan kàn dònghuàpiàn
thích xem phim hoạt hình
动画片角色
dònghuàpiàn juésè
nhân vật hoạt hình

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc