Dịch của 动脑子 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
动脑子
Tiếng Trung phồn thể
動腦子

Thứ tự nét cho 动脑子

Ý nghĩa của 动脑子

  1. sử dụng đầu của một người
    dòng nǎozi

Các ký tự liên quan đến 动脑子:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc