Dịch của 包装纸 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
包装纸
Tiếng Trung phồn thể
包裝紙

Thứ tự nét cho 包装纸

Ý nghĩa của 包装纸

  1. gói
    bāozhuāngzhǐ

Các ký tự liên quan đến 包装纸:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc