Dịch của 包裹单 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
包裹单
Tiếng Trung phồn thể
包裹單

Thứ tự nét cho 包裹单

Ý nghĩa của 包裹单

  1. hình thức bưu kiện
    bāoguǒdān

Các ký tự liên quan đến 包裹单:

Ví dụ câu cho 包裹单

请的背面签上姓名您出示您的护照并在包裹单
qǐng de bèimiàn qiān shàng xìngmíng nín chūshì nín de hùzhào bìng zài bāoguǒdān
vui lòng cho tôi xem hộ chiếu của bạn và ký tên của bạn ở mặt sau của bưu kiện
在包裹单上写回寄地址
zài bāoguǒdān shàng xiě huíjì dìzhǐ
để viết địa chỉ trả lại trên gói
出示包裹单
chūshì bāoguǒdān
để hiển thị các gói
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc