Dịch của 北极光 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
北极光
Tiếng Trung phồn thể
北極光

Thứ tự nét cho 北极光

Ý nghĩa của 北极光

  1. đèn phía bắc
    běijíguāng

Các ký tự liên quan đến 北极光:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc