Dịch của 区块链 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
区块链
Tiếng Trung phồn thể
區塊鏈

Thứ tự nét cho 区块链

Ý nghĩa của 区块链

  1. chuỗi khối
    qūkuàiliàn

Các ký tự liên quan đến 区块链:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc