Dịch của 十三陵 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
十三陵
Tiếng Trung phồn thể
十三陵

Thứ tự nét cho 十三陵

Ý nghĩa của 十三陵

  1. lăng mộ nhà Minh
    Shísānlíng

Các ký tự liên quan đến 十三陵:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc