Dịch của 半圆形 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
半圆形
Tiếng Trung phồn thể
半圓形

Thứ tự nét cho 半圆形

Ý nghĩa của 半圆形

  1. hình bán nguyệt
    bànyuánxíng

Các ký tự liên quan đến 半圆形:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc