Dịch của 半小时 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
半小时
Tiếng Trung phồn thể
半小時

Thứ tự nét cho 半小时

Ý nghĩa của 半小时

  1. nửa tiếng
    bànxiǎoshí

Các ký tự liên quan đến 半小时:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc