Dịch của 华盛顿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
华盛顿
Tiếng Trung phồn thể
華盛頓

Thứ tự nét cho 华盛顿

Ý nghĩa của 华盛顿

  1. Washington
    Huáshèngdùn

Các ký tự liên quan đến 华盛顿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc