Dịch của 卑尔根 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
卑尔根
Tiếng Trung phồn thể
卑爾根

Thứ tự nét cho 卑尔根

Ý nghĩa của 卑尔根

  1. Bergen
    Bēi'ěrgēn

Các ký tự liên quan đến 卑尔根:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc