Dịch của 卖艺人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
卖艺人
Tiếng Trung phồn thể
賣藝人

Thứ tự nét cho 卖艺人

Ý nghĩa của 卖艺人

  1. người hát rong
    màiyìrén

Các ký tự liên quan đến 卖艺人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc