Dịch của 占上风 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
占上风
Tiếng Trung phồn thể
佔上風

Thứ tự nét cho 占上风

Ý nghĩa của 占上风

  1. đi đầu
    zhànshàngfēng

Các ký tự liên quan đến 占上风:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc