Dịch của 占便宜 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
占便宜
Tiếng Trung phồn thể
佔便宜

Thứ tự nét cho 占便宜

Ý nghĩa của 占便宜

  1. tận dụng lợi thế không công bằng
    zhàn piányi

Các ký tự liên quan đến 占便宜:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc