Dịch của 印度尼西亚人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
印度尼西亚人
Tiếng Trung phồn thể
印度尼西亞人

Thứ tự nét cho 印度尼西亚人

Ý nghĩa của 印度尼西亚人

  1. Người Indonesia
    yìndùníxīyàrén

Các ký tự liên quan đến 印度尼西亚人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc