Dịch của 印度教 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
印度教
Tiếng Trung phồn thể
印度教

Thứ tự nét cho 印度教

Ý nghĩa của 印度教

  1. Ấn Độ giáo
    yìndùjiào

Các ký tự liên quan đến 印度教:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc