Dịch của 印度洋 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
印度洋
Tiếng Trung phồn thể
印度洋

Thứ tự nét cho 印度洋

Ý nghĩa của 印度洋

  1. ấn Độ Dương
    Yìndùyáng

Các ký tự liên quan đến 印度洋:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc