Dịch của 危旧房 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
危旧房
Tiếng Trung phồn thể
危舊房

Thứ tự nét cho 危旧房

Ý nghĩa của 危旧房

  1. ngôi nhà cũ nguy hiểm
    wēijiùfáng

Các ký tự liên quan đến 危旧房:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc