Trang chủ>卸妆水

Tiếng Trung giản thể

卸妆水

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 卸妆水

  1. tẩy trang
    xièzhuāngshuǐ
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

水性的卸妆水
shuǐxìng de xièzhuāng shuǐ
tẩy trang gốc nước
用卸妆水卸妆
yòng xièzhuāng shuǐ xièzhuāng
tẩy trang bằng nước tẩy trang

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc