Dịch của 历史性 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
历史性
Tiếng Trung phồn thể
歷史性

Thứ tự nét cho 历史性

Ý nghĩa của 历史性

  1. mang tính lịch sử
    lìshǐxìng

Các ký tự liên quan đến 历史性:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc