Dịch của 厚 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 厚

Ý nghĩa của 厚

  1. dày, sâu, lớn
    hòu

Ví dụ câu cho 厚

深厚基础
shēnhòu jīchǔ
nền tảng âm thanh
厚被子
hòu bèizi
chăn dày
厚雪层
hòu xuě céng
lớp tuyết dày
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc