Dịch của 原子笔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
原子笔
Tiếng Trung phồn thể
原子筆

Thứ tự nét cho 原子笔

Ý nghĩa của 原子笔

  1. bút bi
    yuánzǐbǐ

Các ký tự liên quan đến 原子笔:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc