Dịch của 原理图 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
原理图
Tiếng Trung phồn thể
原理圖

Thứ tự nét cho 原理图

Ý nghĩa của 原理图

  1. sơ đồ
    yuánlǐtú

Các ký tự liên quan đến 原理图:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc