Dịch của 又来了 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
又来了
Tiếng Trung phồn thể
又來了

Thứ tự nét cho 又来了

Ý nghĩa của 又来了

  1. chúng ta lại tiếp tục ở đây
    yòu lái le

Các ký tự liên quan đến 又来了:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc