Dịch của 受歡迎 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
受歡迎
Tiếng Trung phồn thể
受歡迎

Thứ tự nét cho 受歡迎

Ý nghĩa của 受歡迎

  1. được đón nhận
    shòu huānyíng

Các ký tự liên quan đến 受歡迎:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc