Dịch của 受益人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
受益人
Tiếng Trung phồn thể
受益人

Thứ tự nét cho 受益人

Ý nghĩa của 受益人

  1. người thụ hưởng
    shòuyìrén

Các ký tự liên quan đến 受益人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc