Dịch của 口头语 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
口头语
Tiếng Trung phồn thể
口頭語

Thứ tự nét cho 口头语

Ý nghĩa của 口头语

  1. biểu hiện yêu thích
    kǒutóuyǔ

Các ký tự liên quan đến 口头语:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc