Dịch của 口 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 口

Ý nghĩa của 口

 1. một từ thước đo cho các thành viên trong gia đình
  kǒu
 2. miệng
  kǒu
 3. miệng (một từ đo lường)
  kǒu
 4. cổng vào
  kǒu

Ví dụ câu cho 口

家有几口人?
jiā yǒu jǐ kǒu rén
có bao nhiêu người trong gia đình?
三口人
sān kǒu rén
ba thành viên trong gia đình
开口
kāi kǒu
mở miệng
漱口药
shù kǒu yào
nước súc miệng
口语
kǒuyǔ
ngôn ngư noi
口腔
kǒuqiāng
khoang miệng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc